Nghiên cứu ảnh hưởng của chất pha tạp đến tính chất cơ lý và bảo vệ chống ăn mòn của màng epoxy polyme nanocompozit chứa oxit sắt từ có pha tạp

Cập nhật vào: Thứ tư - 04/09/2019 13:18 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 756 In bài viết