Nghiên cứu ảnh hưởng của các kim loại quý (Ag, Au, Pd và Pt) lên tính chất quang và nhạy khí của các cấu trúc nano ZnO

Cập nhật vào: Thứ tư - 08/07/2020 23:22 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1919 In bài viết