Khánh Hòa: Hoàn thiện quy trình tách chiết, xây dựng mô hình thiết bị sản xuất thử nghiệm lutein và chế phẩm lutein từ hoa cúc vạn thọ tagetes erecta l.

Cập nhật vào: Thứ sáu - 15/03/2019 17:31 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1931 In bài viết