Hội thảo về hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng quy định tại Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật vào: Thứ hai - 17/06/2019 09:00 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 703 In bài viết