Các nhà nghiên cứu Israel phát triển phương pháp AI để dự đoán tình trạng nước và nhiệt trên cây trồng

Cập nhật vào: Thứ tư - 17/02/2021 11:08 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1518 In bài viết