Xây dựng mô hình đánh giá kết thúc dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ tư - 15/12/2021 21:34 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1100 In bài viết