Xây dựng bộ số liệu RAPD để quản lý và tuyển chọn giống đầu dòng làm cơ sở chọn giống đột biến hoa salem tại Lâm Đồng

Cập nhật vào: Thứ tư - 24/06/2020 14:53 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 747 In bài viết