Xác định thành phần và tiềm năng sử dụng nhện bắt mồi họ Phytoseiidae trong phòng chống bọ trĩ và nhện đỏ tại Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ hai - 17/05/2021 02:53 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1080 In bài viết