Ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ để phát triển nguồn nguyên liệu và tạo sản phẩm từ hai loài cây thuốc Sâm vũ diệp (Panax bipinnatifidus Seem.) và Tam thất hoang (Panax stipuleanatus H.Tsai et K.M.Feng) vùng Tây Bắc

Cập nhật vào: Thứ năm - 16/12/2021 01:14 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1080 In bài viết