Triển khai đánh giá chứng nhận việc xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý và các công cụ cải tiến năng suất từ kết quả xây dựng mô hình điểm và nhân rộng năm 2013 - 2014

Cập nhật vào: Thứ năm - 13/08/2020 10:26 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1172 In bài viết