Tổng hợp bất đối xứng một số dẫn xuất Artemisinin sử dụng hệ xúc tác quang hoạt Salen với một số kim loại chuyển tiếp Mn, Cu, Co, Ni.

Cập nhật vào: Thứ ba - 08/09/2020 10:26 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1146 In bài viết