Tính toán đặc tính cơ học của vật liệu phục vụ phân tích đánh giá sức chịu tải của công trình cầu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực cũ có xét tới sai số phụ thuộc vào số lượng mẫu thí nghiệm

Cập nhật vào: Thứ tư - 30/11/2022 12:34 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 802 In bài viết