Thiết kế, hoàn chỉnh thiết bị đo phân bố mật độ nhằm tính toán nhanh phân bố liều trong thùng hàng chiếu xạ trên máy gia tốc UELR-10-15S2

Cập nhật vào: Thứ năm - 03/03/2022 09:43 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 642 In bài viết