Sử dụng dữ liệu thay thế (alternative data) trong việc chấm điểm tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại các tổ chức tín dụng

Cập nhật vào: Thứ sáu - 29/04/2022 01:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 698 In bài viết