Sản xuất thành công protein thủy phân và vật liệu hydroxyapatite từ phế phẩm xương cá bằng phương pháp enzyme

Cập nhật vào: Thứ ba - 23/11/2021 07:43 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 109 In bài viết