Sản xuất chế phẩm giàu astaxanthin từ nấm men Xanthophyllomyces dendrorhous ứng dụng sản xuất thực phẩm chức năng

Cập nhật vào: Thứ năm - 10/02/2022 04:34 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1342 In bài viết