Phát triển hệ thống vi lỏng kết hợp aptamer và cảm biến trở kháng nhằm phát hiện tế bào ung thư

Cập nhật vào: Thứ ba - 23/11/2021 07:50 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 517 In bài viết