Phát triển cổng thông tin điện tử NeuroDrug Design ứng dụng trong thiết kế và tổng hợp các phối tử dùng trong chẩn đoán hình ảnh não bộ và dẫn truyền thuốc cho các bệnh thoái hoá thần kinh

Cập nhật vào: Thứ tư - 16/11/2022 12:48 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 553 In bài viết