Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen vật nuôi

Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen vật nuôi

Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen động vật, thực vật và vi sinh vật là bảo vệ tài nguyên di truyền nhằm cung cấp nguồn nguyên liệu khởi thủy phục vụ công tác...

Nghiên cứu sản xuất nhựa sinh học

Nghiên cứu sản xuất nhựa sinh học

Đề tài "Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học tái tổ hợp sinh tổng hợp Bioplastic từ phụ phẩm chế biến thủy sản", mã số: ĐT.08.19/CNSHCB, do Viện Công nghệ...

  Trang trước  1 2 3 4 ... 58 59 60  Trang sau