Xây dựng mô hình liên kết ứng dụng công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi gia súc, gia cầm (lợn, gà) sản xuất công nghiệp phân bón hữu cơ chất lượng cao tại các trang trại chăn nuôi tập trung quy mô vừa và lớn

Xây dựng mô hình liên kết ứng dụng công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi gia súc, gia cầm (lợn, gà) sản xuất công nghiệp phân bón hữu cơ chất lượng cao tại các trang trại chăn nuôi tập trung quy mô vừa và lớn

Để nâng cao chuỗi giá trị, tăng thu nhập cho các trang trại từ việc thu hồi và thương mại hóa các sản phẩm phân bón từ chất thải chăn nuôi, từ năm...

  Trang trước  1 2 3 ... 58 59 60 ... 79 80 81  Trang sau