Nghiên cứu xây dựng và triển khai thí điểm mô hình quản trị và phân phối hàng nông sản sạch truy xuất nguồn gốc xuất xứ: trường hợp ngành hàng bò thịt

Cập nhật vào: Thứ sáu - 13/01/2023 09:58 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 681 In bài viết