Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn “Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Ứng dụng đặc trưng của ngành theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 - Các yêu cầu”

Cập nhật vào: Thứ sáu - 10/12/2021 14:48 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 939 In bài viết