Nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá rủi ro lũ lụt vùng đồng bằng sông Cửu Long - Áp dụng thí điểm cho tỉnh An Giang

Cập nhật vào: Thứ hai - 18/01/2021 03:40 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1730 In bài viết