Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ thị phân tử phục vụ giám định, khai thác và phát triển giống Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis)

Cập nhật vào: Thứ sáu - 02/07/2021 15:30 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1372 In bài viết