Nghiên cứu ứng dụng máy học trong trích xuất khối u gan trong ảnh MR ổ bụng 3 chiều

Cập nhật vào: Thứ tư - 04/09/2019 01:13 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1191 In bài viết