Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong xây dựng mô hình để dự báo nhu cầu sử dụng đất phục vụ công tác quy hoạch đất đai

Cập nhật vào: Thứ hai - 04/07/2022 12:07 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1320 In bài viết