Nghiên cứu thực trạng và đề xuất hoàn thiện quy định chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhằm khuyến khích phát triển kinh tế trang trại theo Luật Đất đai 2013

Cập nhật vào: Thứ năm - 18/08/2022 12:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 779 In bài viết