Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm chân vịt nửa nước dạng cắt mặt lắp đặt trên các phương tiện chở khách cao tốc

Cập nhật vào: Thứ sáu - 17/03/2023 11:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 487 In bài viết