Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống phun sương tự động cho các trang trại nuôi trồng quy mô lớn và vừa sử dụng nguồn năng lượng mặt trời

Cập nhật vào: Thứ năm - 02/12/2021 04:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 442 In bài viết