Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống tích hợp thông tin tàu thủy (Conning system) ứng dụng công nghệ phân tán đám mây

Cập nhật vào: Thứ sáu - 28/10/2022 12:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 724 In bài viết