Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống quét địa hình mặt đất dựa trên công nghệ ảnh số phục vụ thu thập dữ liệu thông tin địa lý và thành lập bản đồ địa hình độ chính xác cao

Cập nhật vào: Thứ tư - 22/02/2023 12:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 308 In bài viết