Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của rễ cây ba bét lùn (Mallotus nanus airy shaw), theo hướng làm thuốc điều trị một số bệnh da liễu

Cập nhật vào: Thứ năm - 18/06/2020 22:50 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1390 In bài viết