Nghiên cứu tạo sự kiện (event) ngô biến đổi gen chịu hạn đáp ứng về an toàn sinh học và có giá trị kinh tế

Cập nhật vào: Thứ tư - 14/09/2022 11:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1123 In bài viết