Nghiên cứu sử dụng nấm mục để sản xuất bio-composite từ dăm gỗ, rơm và rạ

Cập nhật vào: Thứ hai - 24/10/2022 00:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 892 In bài viết