Nghiên cứu sử dụng ảnh viễn thám trong đánh giá thiệt hại của bão đổ bộ vào khu vực biển Trung bộ, Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ năm - 19/12/2019 09:18 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1559 In bài viết