Nghiên cứu sử dụng acid lactic để khử khoáng trong quá trình sản xuất chitin từ phế liệu tôm

Cập nhật vào: Thứ hai - 26/12/2022 12:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1414 In bài viết