Nghiên cứu sự biến động trạng thái ứng suất kiến tạo và mối quan hệ với động đất kích thích nhằm dự báo các vùng có khả năng phát sinh động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2, tỉnh Quảng Nam

Cập nhật vào: Thứ năm - 27/10/2022 00:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 434 In bài viết