Nghiên cứu quy trình chiết xuất phân đoạn giàu hợp chất polyphenol từ loài Hibiscus sabdariffa L. (Malvaceae), ứng dụng để tạo thực phẩm chức năng

Cập nhật vào: Thứ sáu - 09/04/2021 14:49 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1311 In bài viết