Nghiên cứu quy trình chiết xuất phân đoạn giàu hợp chất polyphenol từ loài Hibiscus sabdariffa L (Malvaceae) ứng dụng để chế tạo thực phẩm chức năng

Cập nhật vào: Thứ hai - 11/01/2021 16:12 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1330 In bài viết