Nghiên cứu quy trình chiết xuất phân đoạn giàu hợp chất polyphenol từ loài Hibiscus sabdariffa L (Malvaceae) ứng dụng để chế tạo thực phẩm chức năng

Cập nhật vào: Thứ năm - 24/12/2020 09:48 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1421 In bài viết