Nghiên cứu phương pháp tạo ra chùm đồng vị phóng xạ hiếm và nghiên cứu cấu trúc của các hạt nhân giàu nơtron nằm xa đường bền trong vùng lân cận 78Ni và vùng Z =50

Cập nhật vào: Thứ năm - 19/12/2019 21:28 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 933 In bài viết