Nghiên cứu phát triển công nghệ khắc laser dùng chế tạo vi cấu trúc quang tử trên cơ sở vật liệu polymer và vật liệu lai hữu cơ - vô cơ định hướng ứng dụng làm cảm biến trong hóa môi trường

Cập nhật vào: Thứ sáu - 19/05/2023 11:09 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 586 In bài viết