Nghiên cứu mô phỏng phân bố liều lượng bức xạ đối với chùm tia photon của máy gia tốc tuyến tính xạ trị dùng GEANT4

Cập nhật vào: Thứ hai - 24/10/2022 00:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 447 In bài viết