Nghiên cứu metagenome của vi sinh vật trong các đầm nuôi tôm, góp phần tạo cơ sở khoa học để phát triển nghề nuôi tôm ở Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ hai - 22/03/2021 22:24 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 961 In bài viết