Nghiên cứu metagenome của một số hệ sinh thái mini tiềm năng nhằm khai thác các gen mới mã hóa hệ enzyme chuyển hóa hiệu quả lignocellulose

Cập nhật vào: Thứ sáu - 20/12/2019 09:26 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1070 In bài viết