Nghiên cứu lý thuyết cấu trúc vùng năng lượng và các tính chất truyền dẫn của điện tử ở các cấu trúc nano dựa trên graphene và các vật liệu tựa graphene.

Cập nhật vào: Thứ tư - 18/12/2019 21:19 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2031 In bài viết