Nghiên cứu hoàn thiện gói kỹ thuật xử lý, sơ chế, bảo quản một số loại quả chủ lực (chuối, sầu riêng, bơ) phục vụ nội tiêu và xuất khẩu

Cập nhật vào: Thứ ba - 06/09/2022 11:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1008 In bài viết