Nghiên cứu giải pháp quy hoạch vùng Đồng Tháp Mười trở thành vùng trữ nước ngọt cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu

Cập nhật vào: Thứ hai - 08/08/2022 01:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 690 In bài viết