Nghiên cứu đánh giá trạng thái ứng suất hiện có nhằm đánh giá tình trạng cáp dự ứng lực trong dầm cầu bê tông cốt thép ứng suất trước đang khai thác ở Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ tư - 08/02/2023 10:32 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 769 In bài viết