Nghiên cứu, đánh giá tác động của việc tham gia thực hiện kế hoạch giảm và đền bù cacbon (CORSIA) đối với thị trường vận tải Hàng không quốc tế của Việt Nam và đề xuất lộ trình tham gia thực hiện

Cập nhật vào: Chủ nhật - 27/06/2021 23:43 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 467 In bài viết